Your cart

The cart is empty

Registration

Acceptance of the rules of Wake Park, acceptance of risk & liability waiver

Jsem si vědom/a mých povinností vůči sobě i ostatním jednat bezpečně a zodpovědně a řídit se pravidly Wake Parku provozovaném společností wake in prague s.r.o.

Souhlasím s tím, že wake in prague s.r.o. je zproštěn veškeré odpovědnosti za zranění nebo škody způsobené mnou nebo jinými. Vodní lyžování a wakeboarding, mola, překážky a ostatní vybavení poskytované společností wake in prague s.r.o. je namáhavý sport s bezpečnostními riziky zahrnující zranění a ve vzácných případech i smrt.

Provozovatel mi umožňuje využít jízdu na vleku ve Wake Parku pod podmínkou, že přijímám toto riziko a veškerou odpovědnost za následky, nebudu žádat náhradu za zranění, smrt, poškození na zdraví a majetku, nebo jiné ztráty od provozovatele, ke kterým došlo v důsledku mojí přítomnosti ve Wake Parku, což stvrzuji svým podpisem.

Výslovně prohlašuji, že jsem dobrovolně četl/a a pochopil/a toto varování, jsem obeznámen/á s pravidly a provozním řádem a přijímám rizika spojená s účastí ve Wake Park